ŠAF

Šaljivi koncert ŠAF Koncerta

1975 – 1989

Šaljivi koncert ŠAF Koncerta

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 9 godina. 3:05 min. 1980.