ŠAF

Šeširi

1975 – 1989

Šeširi

Animirani film, crteži na papiru.
Učenica, 7 godina. 45 sec. 1981.