ŠAF

Šuma

2014

Šuma

Animirani film, kolaž, računalo.
Grupa učenika, 11 – 13 godina. 2:50 min.