ŠAF

Svađa na nebu

1990 – 2009

Svađa na nebu

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 8 – 12 godina. 1:45 min. 1998.