ŠAF

Svemirski hambi

1990 – 2009

Svemirski hambi

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 – 12 godina. 2:25 min. 2002.