ŠAF

U krivo vrijeme

1975 – 1989

U krivo vrijeme

Igrani film.
Grupa učenika, 14 godina. 6:40 min. 1982.