ŠAF

U potrazi sa srećom

2018

U potrazi sa srećom

Animirani film, računalo.
Grupa učenika, 11 – 13 godina. 2:35 min.