ŠAF

Voda

1990 – 2009

Voda

Animirani film, crteži na staklu, računalo.
Učenik 12 godina. 2:13 min. 2005.