ŠAF

Zlatna guska

2014

Zlatna guska

Animirani film, kolaž, računalo.
Grupa učenika, 11 – 13 godina. 2:05 min.