ŠAF

Zvijezda

2014

Zvijezda

Animirani film, crtež na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 godina. 1:35 min.