ŠAF

Filmovi iz . godine

Noć velikih misterija
1975-1989
Noć velikih misterija

Animirani film, lutke.
Učenici 12 godina. 4 min. 1989.

safko
1975-1989
Priče za deset ruku

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 9 – 11 godina. 4:25 min. 1988.

safko
1975-1989
Moje omiljene stvari

Animirani film, crteži na papiru. 2:20 min. 1988.

Kadar
1975-1989
Kadar

Animirani film, crteži na papiru. 3 min. 1988.

safko
1975-1989
Gradnja kuće

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 3 min. 1988.

safko
1975-1989
Vatrena priča

Animirani film, kolaž.
Učenik, 10 godina. 2:40 min. 1987.

safko
1975-1989
Tržnica

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 9 – 11 godina. 2:50 min. 1987.

safko
1975-1989
Na ljetovanju

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 11 godina. 2:45 min. 1987.

Čudesan svijet Tibora K.V.
1975-1989
Čudesan svijet Tibora K.V.

Animirani film, prosvjetljavanje plastelina.
Učenik, 10 godina. 2:20 min. 1987.

safko
1975-1989
Ziks, ziks

Animirani film, crteži na celuloidu.
Grupa učenika, 9 -14 godina. 5 min. 1986.

safko
1975-1989
Zanimanja

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 12 godina. 5:10 min. 1986.

safko
1975-1989
Veliko sklizanje

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 9 – 11 godina. 1:25 min. 1986.

safko
1975-1989
Moj prvi crtić

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 4:25 min. 1986.

safko
1975-1989
Ljubavna priča

Animirani film, crteži na papiru.
Učenik, 12 godina. 3 min. 1986.

safko
1975-1989
Trening

Animirani film, crteži na papiru. 2:35 min. 1985.

safko
1975-1989
Ti i ja i animacija

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 13 – 15 godina. 3 min. 1985.

safko
1975-1989
Lovac

Animirani film, kolaž.
Učenik, 9 godina. 2:20 min. 1985.

Bum i tres
1975-1989
Bum i tres

Animirani film, plastelin.
Učenik,15 godina. 1:50 min. 1985.

safko
1975-1989
Bakcilijes karijes

Animirani film, crteži na papiru.
Učenik, 9 godina. 1:30 min. 1985.

Novine
1975-1989
Novine

Animirani film, crteži na papiru.
Učenik, 17 godina. 3:30 min. 1984

safko
1975-1989
Neobična novogodišnja priča

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 9 – 14 godina. 4 min. 1984.

safko
1975-1989
Lijevo - desno

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 9 – 10 godina. 4 min. 1984.

safko
1975-1989
Balon

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 18 godina. 1 min. 1984.

Balada o dami i oblaku
1975-1989
Balada o dami i oblaku

Animirani film, crteži na celuloidu.
Učenik, 14 godina. 2:25 min. 1984.

safko
1975-1989
Veliko spremanje

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 9 godina. 2:55 min. 1983.