ŠAF

Filmovi iz . godine

Roda modernog doba
2013
Roda modernog doba

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 13 godina. 2:20 min.

Glazbeno putovanje
2013
Glazbeno putovanje

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 10 godina. 1:30 min.

Spavač
2013
Spavač

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 9 – 12 godina. 2:46 min.

Prljavi grad
2013
Prljavi grad

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 11 godina. 2:12 min.

Crveni zmaj
2013
Crveni zmaj

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 12 godina. 2:35 min.