ŠAF

Filmovi iz . godine

List
2015
List

Animirani film, animacija kave, računalo.
Učenica, 14 godina. 1:30 min.

Drvo
2015
Drvo

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenik, 11 godina. 1:25 min.

Slon u oblacima
2015
Slon u oblacima

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 13 godina. 2:05 min.

I sve opet ispočetka
2015
I sve opet ispočetka

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 – 13 godina. 1:30 min.

Divlja vožnja
2015
Divlja vožnja

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 12 godina. 2:10 min.

Ništ' me ne zanima
2015
Ništ' me ne zanima

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 12 – 14 godina. 2:15 min.

Goljubi
2015
Goljubi

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 10 – 13 godina. 3:30 min.

Deda u toplicama
2015
Deda u toplicama

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 10 – 12 godina. 2:05 min.