ŠAF

Filmovi iz . godine

Lisko
2017
Lisko

Animirani film, kolaž, računalo.
Učenica, 13 godina. 2:30 min.

Crno bijeli svijet
2017
Crno bijeli svijet

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 13 godina. 1:50 min.

Stvarnost ili ne
2017
Stvarnost ili ne

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 11 – 12 godina. 1:50 min.

Labuđe jezero
2017
Labuđe jezero

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 – 13 godina. 2:06 min.

Bully
2017
Bully

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 12 godina. 1:40 min.

Replay
2017
Replay

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 10 – 11 godina. 2:30 min.

Izgubljeno srce
2017
Izgubljeno srce

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 11 godina. 1:00 min.

Bijeli šum
2017
Bijeli šum

Animirani film, računalo.
Učenik, 15 godina. 3:48 min.

Poljski zmaj
2017
Poljski zmaj

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 10 – 12 godina. 2:05 min.

Glavonja
2017
Glavonja

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 8 – 12 godina. 3:45 min.

Avemme
2017
Avemme

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 14 godina. 1:25 min.

Muha
2017
Muha

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 11 godina. 1:14 min.

Formula za kaos
2017
Formula za kaos

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 14 godina. 2:00 min.

safko
2017
Alica

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 13 godina. 1:58 min.