ŠAF

DIGITALIZIRANI FILMOVI ŠAF-a

Krajem 2015. godine, a zahvaljujući odobrenom projektu Hrvatskog audiovizualnog centra, realizirana je digitalizacija 70-ak filmova ŠAF-a, većinom animiranih. Filmovi su bili usnimljeni na format “Super 8” i u posljednjih 20 godina nisu se mogli pogledati u kinu.Digitalizacijom je omogućeno da se u retrospektive ŠAF-a širom zemlje i svijeta uključe i filmovi stariji od 1998. godine. Preostaje još digitalizirati filmove usnimljene na format “šesnaestice”, za što se predviđa 2017. godina. Time bi se cjelokupna ŠAF-ova produkcija koja sad broji preko 220 filmova arhivirala u digitalnom obliku.