ŠAF

FILM "ISPOD MASKE" NA FESTIVALU PRAVA DJECE

Kao i prošle godine, ŠAF je i ove godine sudjelovao svojim filmom na Festivalu prava djece, 11. po redu. Ove godine sudjelovali smo s filmom mlade animatorice Eme Puljić ( „Ispod maske“ ) o kojoj smo već ranije pisali, i posebno smo ponosni jer je ova godina ujedno i 30. obljetnica Konvencije o pravima djeteta. Konvencija je donijeta kako bi osigurala i štitila pravo djeteta na život, opstanak, zdravlje, socijalnu skrb i obrazovanje, pravo na zaštitu od svih oblika nasilja i iskorištavanja, na slobodu izražavanja, odmor, igru i slobodno vrijeme. Glavna zadaća Festivala prava djece je promicanje prava djece, te poticanje filmskog stvaralaštva za djecu i stvaralaštva djece i mladih kao autora kako bi se njihove poruke što bolje čuli u svijetu odraslih. Filmovi koji su se prikazivali na projekcijama festivala izabrani su upravo zbog toga jer svojom tematikom promiču prava djeteta. Shodno tome, tema Eminog filma je uklapanje glavnog lika u sredini u kojoj se nalazi, i pokazuje veliko razumijevanje mlade autorice za probleme i teškoće s kojima se današnja djeca i mladež svakodnevno susreću. Njezin i filmovi ostalih autora mogli su se pogledati na besplatnim filmskim projekcijama za osnovne i srednje škole u 22 hrvatska grada, između ostalog, u Centru za kulturu u Čakovcu.