ŠAF

GOSTOVANJE NA MED FILM I LUKSUZ FILM FESTIVALU

Članica ŠAF-a, Ema Bilaver, uspješno se predstavila na Med film festivalu u Rimu, kao članica žirija mladih (kategorija studenata filmskih škola). Ema je također predstavila svoj rad i sudjelovala u videokonferenciji s direktorom Berlinale Talents-a, g. Florianom Weghornom.

Luksuz film festival u Krškom u svom je izdanju u studenom selektirao film Eme Bilaver “Yellow days” u konkurenciju.Autorica se predstavila preko videoveze u emisiji festivalskih kronika, programu Q & A u kome je voditeljica programa Aliaksandra Ihnatovich nahvalila Emin vrlo zreli rad, što je potvrda mnogobrojnih pozitivnih komentara koje je ovaj film dobio.Organizirana je i slična emisija, diskusija s mentorima koji rade s djecom i mladima na filmu.

Osim slovenskih voditelja-mentora, predstavila se Jasminka Bijelić Ljubić u ime ŠAF-a.
Emisija zanimljivog imena (De)mentor, nastojala je odgovoriti na pitanje koliki je utjecaj mentora na rad djece i mladih, kako riješiti probleme s kojima se susreću voditelji, pogotovo u ovo pandemijsko vrijeme te koje savjete dati mladim kolegama ili osobama koje se žele baviti ovim vidom kreativnog stvaralaštva s djecom.