ŠAF

ODLIČJE EDI LUKMANU

Edi Lukmanu 26. je lipnja u Starom gradu u Čakovcu dodijeljeno priznanje Republike Francuske za doprinos u razvoju francuskog školstva te promicanje francuske kulture. Odličje reda Akademske palme, stupnja viteza uručila mu je francuska veleposlanica u Zagrebu Nj. E. Michèle Boccoz, istaknuvši sve vrline Lukmanove osobnosti i životnog poziva, nadajući se da će se suradnja ŠAF-a i Francuske nastaviti sljedeće godine predstavljanjem francuske kulture u Hrvatskoj.