ŠAF

POSJET CHRISTOVOJ IZLOŽBI

Dugogodišnji članovi ŠAF-a, Lovro Podvezanec, Luka Leško te voditeljica Jasminka Bijelić Ljubić posjetili su lendavsku galeriju u Starom gradu te pogledali izložbu “Skrivena stvarnost” velikog svjetskog konceptualnog umjetnika, Christa te umjetnice Jean-Claude. Povod izložbi je interes ovih dvaju polaznika ka likovnoj umjetnosti čije tehnike i tematike su ove godine željeli ugraditi u svoj film u nastajanju. Izložba je dokumentarnog tipa, zbog naravno, nemogućnosti prikaza ovih megaprostornih djela i prikazuje makete, skice, fotografije te jedan video o konceptima te postavama ovog jedinstvenog svjetskog umjetnika i njegove supruge. Osim ove izložbe, mali šafovci su imali prilike upoznati i veliku zbirku brončanih skulptura istaknutih kipara koji su sudjelovali u tradicionalnim međunarodnim likovnim kolonijama u Lendavi proteklih godina, te stalni postav lendavske galerije.