ŠAF

Posjet izložbi Slavka Kopača

Osim rada na animiranim filmovima i učenja o istima, šafovci uče i o drugim umjetnostima. Tim povodom, skupina dugogodišnjih polaznika ŠAF-a posjetila je 11. ožujka izložbu Slavka Kopača u Zagrebu u Domu HDLU-a (Meštrovićev paviljon). Slavko Kopač, iako Hrvat, pridonio je razvoju francuske pa čak i svjetske umjetnosti 20. stoljeća. Jedan je od osnivača Compagnie de l’Art Brut te jedan od začetnika art informel­-a. Izložba predstavlja prvenstveno njegove slikarske i kiparske radove, ali ne izostaju ni pjesnički.

Bilježimo i osvrt polaznice ŠAF-a, Ene Matoša